Fastighetsskötsel

All felanmälan vardagar dagtid 07.00-16.00 ska göras till Kjell tel 070-4020148.
Övrig tid görs felanmälan till Riksbyggen Dag och natt 0771-860860.

I mån av tid kan Kjell vara behjälplig med mindre arbeten  ( t ex uppsättning av hatthyllor och gardinstänger) till en kostnad av 200 kr per påbörjad timme, vilket betalas direkt till Kjell mot kvitto.

Föreningen har en släpkärra som kan hyras ut kvällar och helger för 100 kr per dygn. Kärran bokas och betalas hos Kjell.

Stentorparns Styrelse

Information till boende

                      O.B.S 

 Parkering utanför eget garage är  förbjudet dygnet runt 1:a november – 31:a mars.     

                 Kallelse   

              Till ordinarie föreningsstämma i RBF Stentorparn   

Torsdag den 14 november 2019 kl. 19.00 Föreningslokalen Stentorpsgatan 24 A

Dagordning enligt stadgarna § 59 a-t .  Under punkt S  angående kollektivt bredband.
Föreningen bjuder på förtäring!     Välkomna Styrelsen.

Valberedningen vill ha hjälp att få tag i fler folk till suppleant och ledamot. Kontakta valberedningen tel 073-784 45 27

Statuskontroll

Från och med 2018-10-19  Vid varje överlåtelse som innebär avflyttning/inflyttning ska en statuskontroll utföras i lägenheten. Det är säljaren som ska beställa tjänsten hos Riksbyggen, 021-103216, i samband med att överlåtelsehandlingarna skickas in. Besiktningen kommer att ge styrelsen såväl som köparen och säljaren information om lägenhetens grundläggande skick och också peka på eventuella brister som måste åtgärdas. Riksbyggen har som företrädare för föreningen enligt § 35 i föreningens stadgar rätt att komma in i lägenheten för tillsyn, så du uppmanas att samarbeta för att underlätta kontrollen.

Mvh Styrelsen

 

Pubkvällar!

Några har frågat om pubkvällar, det finns lokal men det behövs en festkommitté som har lusta att arrangera dessa kvällar, styrelsen har inte möjlighet att sköta detta också, så finns det några som kan vara intresserade att ingå i festkommitté så hör av er till Benita eller någon i styrelsen.

Mvh Styrelsen

 

 

OBS!

Det är absolut förbjudet att slänga elektronikskrot samt bilbatterier samt övrigt icke sorterbart avfall i våra miljöbodar.  Upphör inte detta blir vi tvungna att höja hyran p.g.a av merkostnad för föreningen.