Information till boende

 

Stentorpsgatan 23

kommer under några veckor att renovera avloppet i botten plattan (infodring), så en vis störning kommer att finnas då.

Mvh Styrelsen.

Ställ undan din cykel eller moped

För att snöröjningen ska fungera så friktionsfritt som möjligt, så krävs det att inga cyklar eller mopeder står i cykelställen när den första snön faller.

om du behöver vinterförvara din cykel, välj i första hand något av skyddsrummen. Då underlättar du för dem som använder sin cykel under vintern och behöver ha den lätt tillgänglig.

Mvh Styrelsen

OBS!

Det är absolut förbjudet att slänga elektronikskrot samt bilbatterier samt övrigt icke sorterbart avfall i våra miljöbodar.  Upphör inte detta blir vi tvungna att höja hyran p.g.a av merkostnad för föreningen.