Info om muntliga kontrakt

Nu har dom allra flesta börja jobba igen efter lite julledighet även vi i styrelsen. Nästa styrelsemöte är redan idag den 13/1, vi kommer att befinna oss på kontoret.

Jag hoppas att ni alla har läst våra lappar som sitter på portdörrarna men här kommer även informationen på webben.

Ett inofficiellt kontrakt för ett objekt kan vara skriftligt, men är det inte registrerat hos riksbyggen och står med på din avgiftsavi så upphör det att gälla 2021-03-31, precis som muntliga överenskommelser om att få utnyttja ett objekt. Styrelsen är inte tvingad att erbjuda uppsägningstid, men gör det ändå för att ge dig som “hyresgäst” en möjlighet till att tömma utrymmet om du inte önskar att fortsätta hyra det officiellt.

Om du inte meddelat styrelsen när uppsägningstiden går ut kommer utrymmet att tömmas och sakerna i det kastas. Du har då inte heller någon förtur till objektet, utan får ställa dig i kö.

Det har förekommit en “glidning” för avgifterna under åren vilket lett till orättvisa priser. Det rättar vi till nu. Vi har också via ritningar kontrollerat storleken som ligger till grund för hyran, och justerar uppgifterna i förekommande fall. I inget fall har utrymmet mellan dörrkarmarna räknats med, och avdelare i dubbelgarage har räknats bort (schablonbredd 70mm delat mellan garagen). Ytan har avrundats till närmaste halv kvadratmeter enligt normala avrundningsregler.

Ytberäkningen kan du överklaga om du har rimliga skäl, men var då bereddatt uppge dina beräkningar. Vi kommer kontrollmäta och justera om det finns anledning. De nya kvadratmeterpriserna/månad går inte att överklaga.

Fyra hobbyrum i varierade storlekar (14,5-28kvm) kommer att bli tillgängliga för uthyrning. Dessa finns i hus 19, 20, 23 och 28. Anmäl ditt intresse hos styrelsen.
Kom ihåg att du inte kommer in i alla huskroppar med din lägenhetsnyckel. Har huset på din gård ett skyddsrum kommer du in, annars är det bara hobbyrum i ditt eget hus du har möjlighet till att hyra. I 23 och 28 finns det skyddsrum.

De fyra förråden på baksidan av hus 22-24 kommer från 2021-04-01 att räknas som MC-garage och i och med det ge förtur till den som innehar en MC och kan styrka det.
Saknas efterfrågan hyrs de ut tillsvidare. Iden mån det är möjligt kommer styrelsen att erbjuda ersättningsutrymmen för den som tvingas ge upp ett sådant förråd.

För övriga frågor, kontakta styrelsen via e-post.