Fastighetsskötsel

All felanmälan vardagar dagtid 07.00-16.00 ska göras till Kjell tel 070-4020148.
Övrig tid görs felanmälan till Riksbyggen Dag och natt 0771-860860.

I mån av tid kan Kjell vara behjälplig med mindre arbeten  ( t ex uppsättning av hatthyllor och gardinstänger) till en kostnad av 200 kr per påbörjad timme, vilket betalas direkt till Kjell mot kvitto.

Föreningen har en släpkärra som kan hyras ut kvällar och helger för 100 kr per dygn. Kärran bokas och betalas hos Kjell.

Stentorparns Styrelse

Information till boende

                             O.B.S

Styrelsen vill påminna om att kontakta Com Hem, för att få Box eller Ci modul plus kortet för silver packet.

Stentorparn har tecknat ett gruppavtal med Com Hem.

Från 2019-02-01 ingår Com hems digital-TV-abonnemang “TV Silver” i din avgift till föreningen. Har du redan “TV Silver” behöver du inte göra något alls. Annars måste du aktivera tjänsten genom att göra en beställning.

Det kan du göra via Com Hems hemsida, comhem.se/gruppavtal. Klicka på visa tv-erbjudande och följ instruktionerna. Vill du hellre prata med någon så ringer du kundservice för gruppavtal,  Tel. 0775-171720

Mvh Styrelsen

                            

 

 

Ställ undan din cykel eller moped för vinter.

För att snöröjningen ska fungera så friktionsfritt som möjligt så krävs det att inga cyklar eller mopeder står kvar i cykelställen när den första snön faller. Om du behöver vinterförvara din cykel, välj i första hand något av skyddsrummen. Då underlättar du för dem som använder sin cykel under vintern och behöver ha den lätt tillgänglig.

Mvh Styrelsen

 

Från och med 2018-10-19  Vid varje överlåtelse som innebär avflyttning/inflyttning ska en statuskontroll utföras i lägenheten. Det är säljaren som ska beställa tjänsten hos Riksbyggen, 021-103216, i samband med att överlåtelsehandlingarna skickas in. Besiktningen kommer att ge styrelsen såväl som köparen och säljaren information om lägenhetens grundläggande skick och också peka på eventuella brister som måste åtgärdas. Riksbyggen har som företrädare för föreningen enligt § 35 i föreningens stadgar rätt att komma in i lägenheten för tillsyn, så du uppmanas att samarbeta för att underlätta kontrollen.
Styrelsen vill också passa på att påminna om att en bostadsrättshavare enligt § 36 i stadgarna inte får göra ingrepp i bärande konstruktioner, ändra befintliga ledningar för avlopp, värme, gas, vatten eller någon annan väsentlig del ( t ex fasta elinstallationer ) av lägenheten utan styrelsens tillstånd.

Mvh  Styrelsen

 

 

OBS!

Det är absolut förbjudet att slänga elektronikskrot samt bilbatterier samt övrigt icke sorterbart avfall i våra miljöbodar.  Upphör inte detta blir vi tvungna att höja hyran p.g.a av merkostnad för föreningen.