welkomeimage500

ORDNINGSRELER  FÖR TVÄTTSTUGA 2017-09-25

  1. Det åligger var och en som använder tvättstugan att noga städa efter sig. (Tänk på grannsämjan!)
    Husdjur är inte tillåtna !
  2. Var aktsam om tvättstugans inventarier, de är gemensam egendom. Den som genom vårdslöshet orsakar skada är ersättningsskyldig. Målsman ansvarar för barn som vistas i tvättstugan.
  3. Anmäl genast fel och skador till i första hand Felanmälan 0771-860 860, annars föreningens telefon 188233, eller mobil 0705-188232.
  4. Tvättider bokas endast med bokningslås märkt med lägenhetsnummer. Den som bokat tid, men inte börjat tvätta förlorar tiden efter en ½ timme.OBS! Detta gäller ej sista passet, där gäller bokad tid.
  5. På ”röda dagar”/söndagar är det tillåtet och möjligt att tvätta endast de två sista passen i varje tvättrum; strömmen är avslagen under det första passet.
  6. Ta bort bokningslåset ur tavlan efter avslutat tvättpass och sätt det på ”parkering” så att det inte blockerar för andra.
  7. Omärkta bokningslås kommer att tas bort från tavlan.

Om du har tappat bort tvättstugenyckeln eller saknar bokningslås så kan du köpa ett nytt för 100 kronor hos styrelsen.