Download (PDF, 13.97MB)

Hämta dokument för att fylla i, här ovan

Avgift för andrahandsuthyrningar

2017-03-15 registrerades Riksbyggens nya normalstadgar hos Bolagsverket. Sedan tidigare har styrelsen tagit beslut om att ta ut en avgift om 250 kr/månad för andrahandsuthyrningar som påbörjas detta datum och därefter.

Avgiften kommer dock att börja debiteras från och med 2017-07-01, och kommer att visas som en egen post på avgifts avin.

Mvh  Stentorparns styrelse