Förråd

Till varje lägenhet finns två förråd, ett på vinden samt ett i källaren. Förråden är märkta med ditt lägenhetsnummer. Det är inte tillåtet att ockupera ett förråd som inte tillhör er lägenhet. Meddela styrelsen om ditt förråd är upptaget. Du bör sätta lås på dina förråd även om du inte använder det. Detta eftersom du ansvarar för det som finns i ditt numrerade förråd.

Nycklar till källare

Boende i Stentorpsgatan 15 kan med sin nyckel komma in i källare (Skyddsrum) Stentorpsgatan 17
Boende i Stentorpsgatan 19 & 21 kan med sin nyckel komma in i källare (Skyddsrum) Stentorpsgatan 23
Boende i Stentorpsgatan 18 & 20 kan med sin nyckel komma in i källare (Skyddsrum) Stentorpsgatan 26
Boende i Stentorpsgatan 22 & 24 kan med sin nyckel komma in i källare (Skyddsrum) Stentorpsgatan 28