¤ Dörrarna till trapphusen ska hållas stängda.

¤ För att inte försvåra utrymning ska cyklar förvaras i cykelkällare och barnvagnar i barvagnsrum. En (1) rollator, hopfälld och ställd åt sidan, får förvaras i trapphusets entré. I övrigt får inga lösa föremål finnas i trapphus eller källare- och vindsgångar.

¤ Det råder rökförbud i föreningens samtliga allmänna utrymmen.

¤ Husdjur ska hållas kopplade när de vistas utomhus och får inte rastas på gårdarna.

¤ Garagen är avsedda för förvaring av motorfordon och får inte användas som förråd. Parkering utanför eget garage är tillåtet dygnet runt under tiden 1:a april – 31:a oktober, men är förbjudet 1:a november – 31:a mars.

¤ Kablar till motorvärmare ska tas bort när de inte användes.

¤ Det är förbjudet att parkera motorcyklar på gårdarna.

¤ Mopeder ska förvaras i cykelrum dock max 3/rum.

¤ Fåglar och ekorrar får ej matas från balkonger eller fönster. Mattpr får inte skakas från balkongerna. Använd piskställen på gården.

¤ Anvisningar för sopsortering i miljöbodarna ska följas. Elektronikskrot lämnas på återbruket.

¤ Mellan kl 22.00 0ch 06.00 ska det vara lugnt och tyst!

¤ Följ uppsatta ordningsregler; de finns till för din trivsel och trygghet.

¤ En bostadsrättshavare får enligt § 36 i stadgarna inte göra ingrepp i bärande konstruktioner, ändra befintliga ledningar för avlopp, värme, gas, vatten eller någon annan väsentlig del (t ex fasta elinstallationer) av lägenheten utan styrelsens tillstånd.

¤ Vid varje överlåtelse som innebär avflyttning/inflyttning ska en statuskontroll utföras i lägenheten. Det är säljaren som ska beställa tjänsten hos Riksbyggen, 021-103216, i samband med att överlåtelsehandlingarna skickas in. Besiktningen kommer att ge styrelsen såväl som köparen och säljaren information om lägenhetens grundläggande skick och också peka på eventuella brister som måste åtgärdas. Riksbyggen har som företrädare för föreningen enligt § 35 i föreningens stadgar rätt att komma in i lägenheten för tillsyn, så du uppmanas att samarbeta för att underlätta kontrollen.

¤ Bommen till gårdarna öppnas med din lägenhetsnyckel.

¤ På bokningstavlorna i tvättstugorna framgår vilka tider som gäller för respektive tvättrum och –pass. Söndagar är det tillåtet och möjligt att tvätta endast de två sista passen i varje tvättrum; strömmen är avslagen under det första passet. Tvättstugan för gården med ojämna husnummer finns i källaren i hus 19-21. På den jämna sidan finns den i hus 18. Bokningslås kostar 100 kr.

¤ Grillarna får användas av föreningens medlemmar. Ordningsregler finns uppsatta vid varje grillplats.

¤ Styrelsen handhar en kö- och byteslista för hyra av garage- och parkeringsplatser. Anmälan, med namn, lägenhetsnummer och önskemål, lämnas till föreningslokalen. Kontraktsskrivningen sköts  av Riksbyggen.

¤ Inhämta tillstånd från föreningens styrelse, som har godkända prover, om du vill sätta upp markiser. Vill du glasa in balkongen tar du kontakt med styrelsen som har information om vilka typer av inglasningar som är godkända.

¤ Föreningens TV-utbud tillhandahålls av ComHem, felanmälan sker på tel 0771-55 00 00.

¤ Det är vars och ens ansvar att se till att det finns en fungerande brandvarnare i sin lägenhet. Detta är numera både ett lagkrav, och ett krav från de flesta försäkringsbolag. Se över ditt försäkringsskydd; har du en hemförsäkring?

¤ Mopeder ska förvaras i cykelrum eller skyddsrum, dock max 3/rum. Om platsbrist uppstår ska kontakt tas med styrelsen om alternativ förvaring.

¤ En brandsyn kommer att genomföras 1 gång per år, vilket kommer att annonseras 1 månad i förväg, i föreningens samtliga allmänna utrymmen och garage.

¤ I lokaler som hyrs ut av föreningen (förråd, garage et c) gäller särskilda regler, om brandfarlig verksamhet förekommer. Föreningens styrelse lämnar närmare information. Gasoltuber/flaskor får inte förvaras i garagen.

¤ Föreningen bekostar ett bostadsrättsförsäkringstillägg för varje lägenhet fr o m 2008-01-01.

¤ Vid entreprenörsarbeten ska lägenheten hållas tillgänglig genom att sjutillhållarlås är upplåsta. Tillträde sker med huvudnyckel.

Från och med 2018-10-19  Vid varje överlåtelse som innebär avflyttning/inflyttning ska en statuskontroll utföras i lägenheten. Det är säljaren som ska beställa tjänsten hos Riksbyggen, 021-103216, i samband med att överlåtelsehandlingarna skickas in. Besiktningen kommer att ge styrelsen såväl som köparen och säljaren information om lägenhetens grundläggande skick och också peka på eventuella brister som måste åtgärdas. Riksbyggen har som företrädare för föreningen enligt § 35 i föreningens stadgar rätt att komma in i lägenheten för tillsyn, så du uppmanas att samarbeta för att underlätta kontrollen.
Styrelsen vill också passa på att påminna om att en bostadsrättshavare enligt § 36 i stadgarna inte får göra ingrepp i bärande konstruktioner, ändra befintliga ledningar för avlopp, värme, gas, vatten eller någon annan väsentlig del ( t ex fasta elinstallationer ) av lägenheten utan styrelsens tillstånd.

Mvh  Styrelsen