Download (PDF, 16.85MB)

Här ovan hämtar ni skriften

 

Från och med 2018-10-19  Vid varje överlåtelse som innebär avflyttning/inflyttning ska en statuskontroll utföras i lägenheten. Det är säljaren som ska beställa tjänsten hos Riksbyggen, 021-103216, i samband med att överlåtelsehandlingarna skickas in. Besiktningen kommer att ge styrelsen såväl som köparen och säljaren information om lägenhetens grundläggande skick och också peka på eventuella brister som måste åtgärdas. Riksbyggen har som företrädare för föreningen enligt § 35 i föreningens stadgar rätt att komma in i lägenheten för tillsyn, så du uppmanas att samarbeta för att underlätta kontrollen.
Styrelsen vill också passa på att påminna om att en bostadsrättshavare enligt § 36 i stadgarna inte får göra ingrepp i bärande konstruktioner, ändra befintliga ledningar för avlopp, värme, gas, vatten eller någon annan väsentlig del ( t ex fasta elinstallationer ) av lägenheten utan styrelsens tillstånd.

Mvh  Styrelsen