Köksfläktar

Varje lägenhet är ansluten till ett centralt ventilationssystem med frånluftsfläktar på taket. Om du ska renovera köket eller funderar på att byta köksfläkt, så gäller följande.

Ska du ansluta fläkten till centralsystemet(utsug ovanför spisen) måste fläkten vara en s k spiskåpa.Det vill säga att kåpan inte innehåller någon egen fläktmotor utan bara ett timer styrt spjäll som går att öppna och stänga vid matlagning.

Om du vill ha en motordriven fläkt måste den vara av kolfilter typ som renar och recirkulerar luften tillbaka till lägenheten. En motordriven fläkt får inte anslutas till centralventilationen. Den stör nämligen hela ventilationssystemet  och kan medföra att matos läcker in till dina grannar.

                               Borttagande   av  ventilationen

 

                Dra rakt ut för att tag bort Ventilen, kan behövas något att peta med för att ventilen skall lossna.

 

             När ventilen är borta, kan den rengöras.

 

      När ventilen skall återställas, skall byglarna läggas mot det två vinklarna och trycka till baka ventilen.

 

Pax fläktar i vindsvåningen bruksanvisning som Pdf fil nedan.

Ventilation för vindsvåningar

 

Energideklaration

Energideklaration

Energideklaration 15

Energideklaration 17-23

Energideklaration 18-20

Energideklaration 22-28